همه دسته بندی ها

EN

اخبار

FIE اروپا

زمان: 2019-12-18 بازدید : 43

گرد هم آوردن اکوسیستم جهانی مواد غذایی به عنوان یک صنعت برای اتصال ،
به اشتراک گذاشتن دانش ، به نمایش گذاشتن نوآوری ها و انجام تجارت.

2019 فای (1)

2019 فای (2)

2019 فای (3)

2019 فای (4)

2019 فای (6)

2019 فای (7)

2019 فای (8)